Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nam Auto – Mitsubishi Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 322 Đ. Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch: MITSUBISHI NAM AUTO
Điện thoại: 0935 98 38 98

Email: hotro@mitsubishihochiminh.com

Web: www.mitsubishihochiminh.com